SLM Malmö
Sallerupsvägen 30
Malmö, Sweden

Ring endast när klubben är öppen!